Giuseppe Garesio

Giuseppe Garesio

Amministratore Delegato Synergie Italia